4.

STUDENT NAME  PARENT'S NAME ADMN. NO. CLASS PASSED TC NO. DATE OF ISSUE
Jatin Chand Sahu

Subhash Chand Sahu

Rajkumari Sahu

3386 VIII 34635 21/05/2018
Abdullah Khan

Quadir Khan

Shagufta Khan

3681 VI 34632 04/05/2018
Shivam Choudhary

SatyaBhamaChoudhary

BinodKumar Choudhary

3724 XI DETAINED   12/4/18
Akshita Shukla

Neelam Shukla

Jai Pratap Shukla

2836 IX DETAINED   30/3/18
Shivam Verma

Ramesh Kumar Verma

Kiran Verma

3795 XI DETAINED   30/3/18
Shivansh Gupta

Dhruv Kumar Gupta

Hema Gupta

3692 I 34625 31/3/2018
Divyansh pal

Vijay Bahadur Pal 

Savita Pal

3610 IV 1727180328111447 29/3/2018
Hirdyansh Pal

Vijay Bahadur Pal 

Savita Pal

3611 VII 1727180328111400 29/3/2018
Shlok Kumar

Dileep Kumar

Mithilesh

3549 I   20.02.2018
Faraaz Khan

Mr. Irfan Ahmad

Tahseen Bano

3654 VI 1727171120093050 20.11.2017
Utkarsh Ranjan

 Mr. Rajeev Ranjan

Mrs. Smita

2612 X 1727171124114937 24.11.17
Suhani Singh

Mr.Ramesh Kumar Singh

Mrs.Ambuj Singh

3030 VI 1727170822111930